ZWW - ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI WALORYZACYJNE

 

Niniejsze wydawnictwo zawiera zbiór informacji dotyczących prognoz oraz długookresowych zmian cen:

- czynników produkcji budowlanej,

- obiektów budowlanych kubaturowych i inżynieryjnych,

- produkcji budowlanej (bez prognoz).

Podstawowym celem wydawnictwa jest umożliwienie uczestnikom procesów inwestycyjnych dokonywania przeszacowań i przeceny robót oraz obiektów budowlanych a w szczególności:

- przeceny wartości robót oraz obiektów z powodu zmian cen czynników produkcji w sytuacji, w której opracowanie szczegółowych kosztorysów w różnych poziomach cen jest niemożliwe, niecelowe lub zbyt pracochłonne,

- przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych realizowanych w długich cyklach inwestycyjnych,

- waloryzacji wartości kontraktów na wykonanie robót i obiektów w związku ze zmianami cen,

- waloryzacji wartości początkowej i odtworzeniowej istniejących obiektów budowlanych.

Publikowane dane oznaczają procentowy wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu.

Prognozy publikowane w wydawnictwie umożliwiają uczestnikom procesów inwestycyjnych planowanie budżetów inwestycji oraz pobieranie zaliczek w rozliczeniach między kontrahentami.

Biuletyn składa się z czterech rozdziałów :

I   -   Prognozy zmian cen w budownictwie,

II  -   Informacja o zmianach cen czynników produkcji budowlanej,

III -   Informacja o zmianach cen obiektów,

IV -   Informacja o zmianach cen produkcji budowlanej wg GUS.

 


AKTUALNY CENNIK WYDAWNICTW SEKOCENBUD


| IMB | IMI | IME | IRS | BRZ | BRB | BRI | BRE | BRR | BCO t.I | BCO t.II | BCM | WKI | BCA | BCD | BCP | BCR | BCU | BCU cd | ZWW | IK CD | BP CD | BZ CD | BS CD |

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews

Copyright 2011-2017 by DESTIM. All right reserved.

Nasza strona używa pliki cookies... Jezeli nie akceptujesz - zamknij okno...

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information