BCP - BIULETYN CEN ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

" Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych" , stanowiący uzupełnienie dotychczasowego cyklu wydawniczego w grupie biuletynów cen robót o średnim poziomie  agregacji.

Biuletyn ten będzie pomocny przy obliczaniu wartości robót dotyczących przygotowania terenu pod budowę.

BCP zawiera roboty objęte grupą 451 Wspólnego Słownika Zamówień i może być wykorzystany w wycenie wszystkich rodzajów budownictwa.

Biuletyn cen BCP na roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę podaje ceny jednostkowe ( wskaźniki) dla wybranych obiektów ( robót) a dotyczą one:

 

451.01   Rozebrania obiektów kubaturowych,

451.02   Rozebrania budowli inżynieryjnych,

451.03   Rozebrania obiektów sieciowych,

451.04   Rozebrania obiektów małej architektury,

451.10   Robót ziemnych przygotowawczych,

451.25   Usunięcia zadrzewień i ochrona drzew,

451.30   Wiercenia, badanie gruntu,

451.35   Wywiezienie gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny,

451.40   Roboty pomiarowe,

451.45 Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy

 

Ceny jednostkowe w biuletynie są odnoszone do jednostek miary (j.m.) charakteryzujących wielkość obiektu (np.m3 kubatury brutto), lub jednostek technicznych dla obiektów inżynierskich (nie kubaturowych) oraz wydzielonych robót.


AKTUALNY CENNIK WYDAWNICTW SEKOCENBUD


| IMB | IMI | IME | IRS | BRZ | BRB | BRI | BRE | BRR | BCO t.I | BCO t.II | BCM | WKI | BCA | BCD | BCP | BCR | BCU | BCU cd | ZWW | IK CD | BP CD | BZ CD | BS CD |

 
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews

Copyright 2011-2017 by DESTIM. All right reserved.

Nasza strona używa pliki cookies... Jezeli nie akceptujesz - zamknij okno...

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information