BCD - BIULETYN CEN ROBÓT DROGOWYCH

Celem Biuletynu Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD) jest dostarczenie uczestnikom procesów inwestycyjnych informacji cenowych, umożliwiających obliczenie, na etapie przygotowania inwestycji, wartości zamówienia w kosztorysie inwestorskim a także ceny kosztorysowej na etapie przygotowania ofert.

W biuletynie podane zostały ceny jednostkowe robót drogowych i mostowych, uwzględniające zakresy robót określone w Specyfikacjach Technicznych (ST). Poszczególne pozycje BCD, które nazywamy robotami podstawowymi lub elementami rozliczeniowymi, uwzględniają również roboty tymczasowe nie ujęte w wydzielonych pozycjach, towarzyszące itp., które nie są  przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych.
Przedstawione w tym biuletynie ceny obejmują minimalne, maksymalne  oraz średnie w skali kraju jednostkowe ceny robót podstawowych.  Ceny jednostkowe robót podstawowych kalkulowane metodą szczegółową zostały wyliczone na podstawie nakładów rzeczowych z katalogów stosowanych w branży drogowej i mostowej, a także kalkulacji indywidualnych uwzględniających nowe technologie i warunki organizacyjno-techniczne aktualnie stosowane na placach budów.

W odpowiedniej kolumnie podany został wskaźnik procentowy zmiany ceny roboty podstawowej w stosunku do poprzednich kwartałów. Do średnich cen jednostkowych robót podstawowych można stosować  syntetyczne współczynniki regionalne zmiany cen podane w odpowiedniej tabeli.


AKTUALNY CENNIK WYDAWNICTW SEKOCENBUD


| IMB | IMI | IME | IRS | BRZ | BRB | BRI | BRE | BRR | BCO t.I | BCO t.II | BCM | WKI | BCA | BCD | BCP | BCR | BCU | BCU cd | ZWW | IK CD | BP CD | BZ CD | BS CD |

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews

Copyright 2011-2017 by DESTIM. All right reserved.

Nasza strona używa pliki cookies... Jezeli nie akceptujesz - zamknij okno...

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information