WKI - WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI, WSKAŹNIKI CENOWE

Niniejsze wydawnictwo wskaźników cenowych WKI jest zgodne z przepisami rozporządzenia, jak również odpowiada  "środowiskowym zasadom obliczania wartości kosztorysowej inwestycji budowlanych" ze względu na zachowanie następującego układu grup kosztów:

Grupa 1 - Pozyskanie działki budowlanej,
Grupa 2 - Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci,
Grupa 3 - Budowa obiektów podstawowych,
Grupa 4 - Instalacje,
Grupa 5 - Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych,
Grupa 6 - Wyposażenie,
Grupa 7 - Prace przygotowawcze , projektowe, obsługa inwestorska, koszty szkoleń, rozruchu.

Wskaźniki cenowe w tym wydawnictwie podane zostały w postaci wskaźników wartościowych wyrażonych w złotych odniesionych do jednostek miary właściwych do określenia wielkości poszczególnych części składowych zakresu rzeczowego inwestycji ( wielkość działki, obiektów, robót lub prac), w podziale na ceny minimalne, maksymalne i średnie, a dla niektórych prac w postaci wskaźników procentowych odnoszonych do wskazanych kosztów:

- robót budowlanych (prace przygotowawcze, projektowe i nadzór inwestorski - grupa 7),
- dokumentacji projektowej ( nadzór autorski - grupa 7),
- zakupu działki budowlanej ( opłaty notarialne, podatek od czynności cywilno - prawnych, założenie i wpis do księgi wieczystej - grupa 1).

W grupie 7 podane są również wskaźniki cenowe wyrażone w złotych dla obliczenia kosztów prac geodezyjnych i geotechnicznych.


AKTUALNY CENNIK WYDAWNICTW SEKOCENBUD

| IMB | IMI | IME | IRS | BRZ | BRB | BRI | BRE | BRR | BCO t.I | BCO t.II | BCM | WKI | BCA | BCD | BCP | BCR | BCU | BCU cd | ZWW | IK CD | BP CD | BZ CD | BS CD |


Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews

Copyright 2011-2017 by DESTIM. All right reserved.

Nasza strona używa pliki cookies... Jezeli nie akceptujesz - zamknij okno...

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information