BCO t. I - BIULETYN CEN OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

BCO cz. I - obiekty kubaturowe zawiera średnie krajowe ceny obiektów kubaturowych oraz ich struktury. W biuletynie podano ceny 113 obiektów kubaturowych  oraz ceny 2 kompleksów obliczone w poziomie danego kwartału.

Ceny każdego z objętych tym zeszytem obiektów budowlanych podane są w formie tabelarycznej. Każda tablica zawiera ceny jednostkowe i całkowite dla :

- całego obiektu,

- stanów obiektu,

- elementów lub asortymentów zagregowanych tego obiektu,

- urządzeń w obiekcie nie ujętych w cenach robót.

Ponadto dla każdego obiektu podana jest charakterystyka ogólna i techniczna, obejmująca parametry techniczne, technologiczne i użytkowe oraz opisy elementów (konstrukcja, rodzaje materiałów i warunki realizacji robót), a także program użytkowy obiektu

Dla umożliwienia inwestorom, projektantom i kosztorysantom określenia kompleksowej wartości zamówienia, pod tablicami cen robót w obiektach podano w odrębnych tabelach wartości urządzeń i wyposażenia, które dotychczas nie były uwzględnione w wartości robót, z doliczeniem kosztów ich dostaw na plac budowy.

Pod tablicami cen obiektów przedstawione są w układzie tabelarycznym struktury cen ROBÓT W OBIEKCIE z procentowym udziałem każdego składnika kalkulacji kosztorysowej R, M, S, Kp, z, w cenie całkowitej.

W składniku M uwzględniono udział w cenie całkowitej obiektu wartości materiałów wraz z kosztami ich zakupu.

Do średnich cen jednostkowych robót  i średnich cen całkowitych można stosować odpowiednie syntetyczne współczynniki regionalne cen podane w tabeli.

 


AKTUALNY CENNIK WYDAWNICTW SEKOCENBUD


| IMB | IMI | IME | IRS | BRZ | BRB | BRI | BRE | BRR | BCO t.I | BCO t.II | BCM | WKI | BCA | BCD | BCP | BCR | BCU | BCU cd | ZWW | IK CD | BP CD | BZ CD | BS CD |

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews

Copyright 2011-2017 by DESTIM. All right reserved.

Nasza strona używa pliki cookies... Jezeli nie akceptujesz - zamknij okno...

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information