BCU - cd

BCU cd - BIULETYN CEN UBEZPIECZEŃ wersja cd

Biuletyn cen ubezpieczeniowych adresowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej.
Biuletyn może być również wykorzystywany przez inwestorów publicznych, rzeczoznawców majątkowych,  właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych dotkniętych kataklizmami (lub zwykłymi  szkodami), a także firmy budowlane uczestniczące w procesie likwidacji szkód budowlanych.

Biuletyn może być stosowany do:

  • szacowania wartości „odtworzeniowej” obiektów budowlanych dla potrzeb ubezpieczenia budynkówi budowli;
  • wstępnego, orientacyjnego oszacowania wartości szkód powstałych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych;
  • ostatecznego rozliczenia robót budowlanych wykonywanych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz innych szkód budowlanych (nie mających charakteru klęsk żywiołowych).

W celu łatwego korzystania z biuletynu został on podzielony na 4 działy.


Dział 1.    – Roboty przygotowawcze,
Dział 2.    – Odbudowa – roboty, elementy i części obiektów budowlanych (bez kosztów robót rozbiórkowych),
Dział 3.    – Kompleksowa likwidacja skutków klęsk żywiołowych (w zakresie robót budowlanych),
Dział 4.    – Ceny jednostkowe (wskaźniki cenowe) obiektów dla potrzeb szacowania wartości odtworzeniowej  (bez kosztów inwestycyjnych dodatkowych).

 


AKTUALNY CENNIK WYDAWNICTW SEKOCENBUD


| IMB | IMI | IME | IRS | BRZ | BRB | BRI | BRE | BRR | BCO t.I | BCO t.II | BCM | WKI | BCA | BCD | BCP | BCR | BCU | BCU cd | ZWW | IK CD | BP CD | BZ CD | BS CD |

BCU

BCU - BIULETYN CEN UBEZPIECZEŃ

Biuletyn cen ubezpieczeniowych adresowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej.
Biuletyn może być również wykorzystywany przez inwestorów publicznych, rzeczoznawców majątkowych,  właścicieli i użytkowników obiektów budowlanych dotkniętych kataklizmami (lub zwykłymi  szkodami), a także firmy budowlane uczestniczące w procesie likwidacji szkód budowlanych.

Biuletyn może być stosowany do:

  • szacowania wartości „odtworzeniowej” obiektów budowlanych dla potrzeb ubezpieczenia budynkówi budowli;
  • wstępnego, orientacyjnego oszacowania wartości szkód powstałych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych;
  • ostatecznego rozliczenia robót budowlanych wykonywanych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz innych szkód budowlanych (nie mających charakteru klęsk żywiołowych).

W celu łatwego korzystania z biuletynu został on podzielony na 4 działy.


Dział 1.    – Roboty przygotowawcze,
Dział 2.    – Odbudowa – roboty, elementy i części obiektów budowlanych (bez kosztów robót rozbiórkowych),
Dział 3.    – Kompleksowa likwidacja skutków klęsk żywiołowych (w zakresie robót budowlanych),
Dział 4.    – Ceny jednostkowe (wskaźniki cenowe) obiektów dla potrzeb szacowania wartości odtworzeniowej  (bez kosztów inwestycyjnych dodatkowych).

 


AKTUALNY CENNIK WYDAWNICTW SEKOCENBUD

 


| IMB | IMI | IME | IRS | BRZ | BRB | BRI | BRE | BRR | BCO t.I | BCO t.II | BCM | WKI | BCA | BCD | BCP | BCR | BCU | BCU cd | ZWW | IK CD | BP CD | BZ CD | BS CD |

 

IMI - INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH

Informacja o cenach materiałów instalacyjnych składa się z dwóch działów.

Dział A zawiera ponad 2700 pozycji materiałowych. W dziale A ceny publikowane są w układzie tabelarycznym uśrednione ceny materiałów instalacyjnych z notowań, przy czym ceny minimalne, maksymalne i średnie podano bez kosztów zakupu, dodatkowo ceny średnie z kosztami zakupu. Publikowane są również procentowe  wskaźniki zmian średnich cen materiałów bez kosztów zakupu w stosunku do poprzednich kwartałów.

W dziale B publikowane są ceny producentów i przedstawicieli handlowych. Są to przede wszystkim materiały nowe lub stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. W dziale tym  publikujemy ponad 2800 cen materiałów.


AKTUALNY CENNIK WYDAWNICTW SEKOCENBUD


| IMB | IMI | IME | IRS | BRZ | BRB | BRI | BRE | BRR | BCO t.I | BCO t.II | BCM | WKI | BCA | BCD | BCP | BCR | BCU | BCU cd | ZWW | IK CD | BP CD | BZ CD | BS CD |

 

IMB - INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Informacja o cenach materiałów budowlanych składa się z dwóch działów.

W dziale A publikowane są w układzie tabelarycznym uśrednione ceny materiałów budowlanych z notowań uzyskanych przez naszych respondentów z różnych miejsc poboru znajdujących się na terenie całego kraju, przy czym ceny minimalne, maksymalne, średnie podane są bez kosztów zakupu i ceny średnie z kosztami zakupu. Publikowane są również procentowe wskaźniki zmian średnich cen materiałów bez kosztów zakupu.

W dziale B publikowane są ceny wybranych materiałów budowlanych wg ofert producentów i przedstawicieli handlowych. Są to przede wszystkim materiały nowe, stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. W dziale tym publikujemy ponad 2000 cen materiałów.


AKTUALNY CENNIK WYDAWNICTW SEKOCENBUD


| IMB | IMI | IME | IRS | BRZ | BRB | BRI | BRE | BRR | BCO t.I | BCO t.II | BCM | WKI | BCA | BCD | BCP | BCR | BCU | BCU cd | ZWW | IK CD | BP CD | BZ CD | BS CD |

 

IME - INFORMACJA O CENACH MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH

Informacja o cenach materiałów elektrycznych składa się z dwóch działów.

Dział A zawiera około 3100 pozycji materiałowych.
W dziale A publikowane są uśrednione ceny materiałów  z notowań w następującym układzie: ceny minimalne, maksymalne i średnie bez kosztów zakupu oraz ceny średnie z kosztami zakupu. Publikowane są również wskaźniki procentowe zmian średnich cen materiałów bez kosztów zakupu w II kwartale 2011 r. w stosunku do cen z kwartału poprzedniego oraz IV kwartału 2010 r.

W dziale B publikowane są ceny producentów i przedstawicieli handlowych. Są to przede wszystkim ceny materiałów nowych, stosowanych w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. W dziale tym publikujemy ceny 1097 materiałów.


AKTUALNY CENNIK WYDAWNICTW SEKOCENBUD


| IMB | IMI | IME | IRS | BRZ | BRB | BRI | BRE | BRR | BCO t.I | BCO t.II | BCM | WKI | BCA | BCD | BCP | BCR | BCU | BCU cd | ZWW | IK CD | BP CD | BZ CD | BS CD |

Więcej artykułów…

  1. IRS
  2. BRZ
  3. BRB
  4. BRI
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews

Copyright 2011-2017 by DESTIM. All right reserved.

Nasza strona używa pliki cookies... Jezeli nie akceptujesz - zamknij okno...

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information