OPINIE I EKSPERTYZY

Nasza oferta obejmuje wykonywanie ocen i opinii technicznych, ekspertyz oraz orzeczeń technicznych. Ich sporządzenie poprzedzamy dokładnymi oględzinami przedmiotowego obiektu często z pobraniem próbek do analizy (np. mykologicznej) w trakcie wizji lokalnej.

Opracowanie przekazujemy w uzgodnionej ilości egzemplarzy w formie papierowej, w formie elektronicznej, a na życzenie wraz z pełną dokumentacją fotograficzną ocenianego obiektu.

 

 

Ekspertyza - termin używany dla opracowań:

  • w których formułowane są hipotezy przyczyn uszkodzeń i wad elementów budowlanych lub ich części składowych, uzasadnione na drodze analitycznej lub empirycznej,
  • zawierających koncepcję zabezpieczeń profilaktycznych lub terapeutycznych na podstawie wąsko pojętej wiedzy specjalistycznej,

 

 

Opinia  - wyraża mniemanie lub przekonanie o czymś, nie poparte procesem badawczym, stąd często jest subiektywna. Opinia może być uściślona, jeżeli przekonanie o jej słuszności jest oparte na przesłankach obiektywnych, ugruntowanych poznawczo.

 

 

Ocena - zawiera porównanie dwóch stanów: istniejącego i pożądanego (lub wymaganego). W ocenie powinny być podane przyczyny zużycia obiektu budowlanego lub jego części, jeśli są one oczywiste i nie wymagają zastosowania procedury wyjaśniającej.

Orzeczenie - termin zarezerwowany dla ekspertyz lub opinii, w których rozstrzygane są sprawy sporne, oraz dla ocen o charakterze sprawdzenia lub weryfikacji.

 

 

UWAGA!!! Zdjęcia są objęte prawami autorskimi. Kopiowanie bez wiedzy autora jest zabronione.

(C) 2013 by DESTIM

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews

Copyright 2011-2017 by DESTIM. All right reserved.

Nasza strona używa pliki cookies... Jezeli nie akceptujesz - zamknij okno...

  Akceptuje pliki cookies na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information